Kivipato

ARKEOLOGINEN INVENTOINTI, KOHTEIDEN TARKISTUS JA MUU TUTKIMUS

Muinaisjäännösten kartoituksessa:

✔tarkastamme kiinteät muinaisjäännökset tai sellaisiksi oletetut kohteet

✔selvitämme kohteiden omistussuhteet

✔pyrimme selvittämään muinaisjäännöksen luonteen mahdollisimman tarkkaan

✔laadimme tilaajalle Museoviraston ohjeistuksen mukaisen inventointiraportin

✔sisällytämme raporttiin asianmukaiset kartta-otteet ja paikantamistiedot

✔toimitamme tilaajalle digitaaliset valokuvat kohteista


Asuinpainanne

Muinaishistoriallisen kohteen lopullisesta luokituksesta ja sallittavista maankäyttöä koskevista toimenpiteistä vastaa Museovirasto. Kulttuuriympäristöselvityksissä noudatamme Museoviraston ohjeistusta.

Arkeologista inventointia koskevat tiedustelut:

Samuel Vaneeckhout

(etunimi.sukunimi(at)auraok.fi)