Rantapuustoa

ARKISTOTYÖ

Tarjoamme arkiston suunnittelu- ja järjestämispalveluja niin yhteisöille kuin yksityistahoillekin.

Arkiston suunnittelupalveluun sisältyy:

✔arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) laatiminen

✔ohjeistus aineiston säilytysajoista ja seulonnasta

✔ohjeistus arkiston sijoituspaikasta ja arkistointikelpoisista välineistä


Arkiston järjestämiseen kuuluu:

✔aineiston inventointi

✔arkistoon kuulumattoman aineiston karsiminen

✔arkiston järjestäminen arkistokaavaa tai AMS:a noudattaen

Järjestämällä arkisto saadaan luovutuskuntoon esim. maakunta-arkistoa varten.


Vanhoja koulukirjoja pulpetilla

Arkistotyöhön liittyvät tiedustelut:

Reeta Laitila

(etunimi.sukunimi(at)auraok.fi)