AURA OK:N TARINA


Kulttuuriperintötyötä Pohjois-Suomessa yli 15 vuotta

Kulttuuritutkijain Osuuskunta Aura perustettiin Oulussa vuonna 1998 seitsemän kulttuuriantropologin voimin. Ensimmäisinä toimintavuosina palvelumme painottuivat museotyöhön sekä kulttuurimatkailun sisältöjen tuottamiseen. Toimintavuosien karttuessa jäsenmäärä on kasvanut kolminkertaiseksi, ja uusien osaajien myötä palvelukonseptia on laajennettu kulttuuriympäristön inventointeihin.

Aura OK syntyi, kun varsinaisia virkoja vastavalmistuneille kulttuuriantropologeille ei ollut näkyvillä, ja työuransa alkutaipaleella olevat maisterit päättivät luoda työpaikkansa itse. Nuoret kulttuuriantropologit perustivat siis Ouluun joustavan työosuuskunnan, joka on toiminut laaja-alaisesti Lapista Kainuuseen ja eteläiseen Suomeen saakka.

Aura OK:n ensimmäinen toimeksianto oli koota Merikosken voimalaitoksen 50-vuotisjuhlanäyttely keväällä 1998. Näyttelyiden suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi on tehty monipuolisesti museotöitä, inventoitu rakennuksia ja muinaisjäännöksiä, sekä suunniteltu opasteita ja monipuolisia historiasisältöjä kulttuurimatkailun tarpeisiin ja järjestetty myös koulutuksia kulttuuriperinnön hoitoon liittyen.