Luulajan vanha kaupunki kulttuurimatkailu

KULTTUURIMATKAILU

Kulttuurimatkailua kehittäessämme:

✔tutkimme kulttuuriperintöä ja kulttuuri-matkailun toimintaedellytyksiä

✔kartoitamme kulttuurimatkailukohteita

✔suunnittelemme sekä toteutamme opastuksia, kävelykierroksia ja kulttuurikohdeoppaita ja -esitteitä

Kulttuurintutkijain Osuuskunta Auran osaaminen ulottuu matkailualan sisällöntuotannosta sen suunnittelu-, kehittämis- ja koulutustyöhön sekä matkailututkimukseen.


kirkko, Luulaja

Kulttuurimatkailun tuotteistamisessa ja kehittämisessä otamme huomioon alueen omaleimaisuuden sekä matkailun paikalliset vetovoimatekijät. Korostamme paikallisen yhteistyön merkitystä matkailu- ja kulttuuritoimijoiden välillä. Paikallishistoriasta kumpuavat tuotteet vahvistavat alueen asukkaiden kotiseutuidentiteettiä.


Kulttuurimatkailua koskevat tiedustelut:

Samuel Vaneeckhout

(etunimi.sukunimi(at)auraok.fi)