Utajärvi, museo

NÄYTTELYT

Näyttelysuunnitteluun ja toteutukseen sisältyy:

✔käytettävissä olevien esineryhmien ja tilojen kartoitus

✔esineiden kunnon tarkastaminen

✔näyttelyssä esiteltävien aihepiirien hahmottelu

✔näyttelyn käsikirjoituksen ja näyttelytekstien laatiminen

✔arkistolähteiden ja valokuvien kartoitus ja hankinta

✔näyttelyrakenteiden ja valaistuksen suunnittelu

✔kulkuväylien ja opasteiden kunnossapidon huomioiminen

✔erilaisten kävijäryhmien huomioiminen järjestelyissä

✔näyttelyn pystyttäminen

✔ohjeet näyttelyn ylläpitoon


Suunnittelemme ja toteutamme näyttelyitä museoille, yrityksille, yhdistyksille ja muille yhteisöille. Suunnittelua tarvitaan, kun uusia näyttelytiloja otetaan käyttöön tai entistä näyttelyä halutaan selkiyttää / uudistaa. Suunnittelun tavoitteena on tarjota kävijälle elämys kertomalla ehjä ja aito tarina käytettävissä olevia resursseja tehokkaasti hyödyntäen. Näyttelyteksteillä on suuri merkitys näyttelyn sisällön avaajana. Laadimme tekstit erityisesti esineiden paikallisiin piirteisiin perehtyen ja niitä korostaen. Suunnittelemme ja toteutamme myös tekstien esillepanon.


Näyttelyihin liittyvät tiedustelut:

Reeta Laitila

(etunimi.sukunimi(at)auraok.fi)