Vuosilukudetalji talon päädyssä

RAKENNUSHISTORIASELVITYKSET

Rakennushistoriaselvityksissä noudatamme Museoviraston ohjeistusta.

✔tutkimme arkisto- ja kenttätöiden avulla kohteen historiaa, muutosvaiheita ja nykytilaa

✔täydennämme arkistotyötä lähdekirjallisuuden ja haastatteluiden avulla

✔esitämme selvityksen tulokset raportin muodossa havainnollisen kuva-aineiston kera


Ikkunanpokadetalji

Rakennushistoriaselvitykseen liittyvät tiedus-telut:

Katja Makkonen

(etunimi.sukunimi(at)auraok.fi)