Aitta, Rapinoja

RAKENNUSINVENTOINTI

Rakennusinventoinnissa:

✔kenttätyövaiheessa inventoidaan sopimuksen mukaan joko tietty alue tai tietyt kohteet

✔kirjaamme ylös inventoitavan kohteen omistajat, sijainnin, rakennushistorian ja tyypin

✔jos inventoitavat kohteet eivät ole etukäteen tiedossa, kierretään alueen kaikki rakennukset ja inventoidaan jokainen pihapiiri, jossa on kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus tai rakennuksia

✔kuvailemme kohteen lähiympäristöä ja säilyttämisedellytyksiä

✔tiivistämme kohteen ominaisuudet luettelointi-perusteeksi

✔tallennamme rakennusosien tiedot, rakennusajan, tehdyt muutokset, muun rakennushistorian sekä rakennusten kunnon

✔toimitamme tilaajalle aina kohde- ja rakennustiedot sekä kattavan inventointiraportin ja digitaaliset valokuvat rakennuksista

✔tarvittaessa laadimme lisäksi asema- ja pohjakaaviot sekä dokumentoimme julkisivut ja sisätilat


Navetan ikkuna

Auran inventointitapa pohjautuu Museoviraston kohdeinventointilomakkeeseen. Sen ohella siirryimme ensimmäisten joukossa käyttämään Kioski-nimistä inventointisovellusta, jonka tietokantaan tiedot on mahdollista tallentaa, mikäli asiakkaalla on palvelun edellyttämät tunnukset käytössään. Noudatamme inventointitietojen tallennuksessa Pohjois-Pohjanmaan liiton, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan museon laatimaa Kioskin käyttöopasta.


Rakennusinventointiin liittyvät tiedustelut:

Katja Makkonen

(etunimi.sukunimi(at)auraok.fi)