HISTORIA- JA KULTTUURISISÄLLÖT

Aura OK on ennen kaikkea sisällöntuottaja. Me tarjoamme suunnittelu- ja järjestämispalveluja erilaisille yhteisöille. Meillä on pitkä kokemus museotyön eri osa-alueista. Aura OK suunnittelee monenlaisia tapahtumia. Kulttuuritutkimuksen osaamisemme on hyödynnettävissä asiakkaiden toiveiden mukaisten koulutuspakettien tai kulttuurimatkojen muodossa. Me hallitsemme myös muistitiedon tallentamisen haastatteluin, historia-aineiston kartoittamisen arkistoista ja kirjallisuuslähteistä.

Historiaselvitykset
Museotyö
Näyttelyt
Arkistotyö
Koulutus ja tapahtumat
Kulttuurimatkailu