AURA OK — TOIMINTAPERIAATE


Aura OK:n palvelu käsittää kulttuurin, perinteen ja paikallishistorian kartoittamisen, tallentamisen ja hyödyntämisen.

Jäsenemme hankkivat asiakkuudet itse, ja taloushallintomme kautta hoidetaan lakisääteiset työantajakulut, vakuutukset ja toiminnan ylläpidon kustannukset. Aura OK on kulttuurialan palveluja tarjoavana yrityksenä arvonlisäverovelvollinen.

Aura OK:n omistavat sen jäsenet, jotka ovat yhdenvertaisia osuuskunnan päätöksenteossa. Jäsenten lojaalius omaa työyhteisöä kohtaan on kantanut toimintaa eteenpäin vuosien kuluessa. Aura OK:ssa onkin jo yli 20 jäsentä, "auraajaa", ja sen toimintaa koordinoi jäsenistön valitsema hallitus.